Obdelava osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

 

1. Identifikacijski podatki upravljavca in odgovorne osebe

 

Upravljavec podatkov je podjetje Ekopyro s.r.o. s sedežem v Pittsburgská 1673/21, 01001 Žilina, Slovaška republika, Identifikacijska številka podjetja: 47586133, vpisano v Trgovinski register Okrožnega sodišča Žilina, Sro, št. vstavka 61458/L in/ali podjetje Ekopyro CZ s.r.o., s sedežem v Jaurisova 515/4, 14000 Praga 4 - Michle, Identifikacijska številka podjetja: 06463363, ki je vpisano v Trgovinski register Občinskega sodišča v Pragi, datotek številka C 282610 (v nadaljnjem besedilu: kot „Ekopiro“), ki obdeluje osebne podatke pod spodaj navedenimi pogoji.

Ekopiro je imenoval Mateja Jurčišina za njegovega odgovornega zastopnika, e-poštni naslov informacije@ekopiro.si, telefonska številka +386 30 775 037 (kontakt na linijo za stranke, ki vas bo povezala).

 

2. Obdelava osebnih podatkov za posamezne namene:

 

a. Nakup blaga prek e-trgovino, dostava blaga in ravnanje s pritožbami

Podjetje Ekopiro obdeluje (i) naslednje osebne podatke kupca z namenom nakupa blaga prek e-trgovino in dostave blaga: ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov, naslov, podatki o blagu in podatki povezani s plačilom za blago, plačani znesek, datum plačila na bančni račun podjetja Ekopiro); (ii) za obdelavo zahtevkov, razen podatkov, navedenih pod (i), tudi podatke o pritožbenem blagu in podatki, ki jih je stranka navedla pri pritožbi.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je (i) v primeru nakupa blaga prek e-trgovino in dostave blaga stranki, člen 6, odstavek 1, pismo (b), Pravilnik o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom teh podatkov, ki razveljavlja Direktivo 95/46/ES (Splošna uredba o podatkih o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu kot „Uredba o Splošne uredbe o varstvu podatkov“) in (ii) v primeru obravnave pritožb člen 6, odstavek 1, pismo c) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja Ekopiro je (i) v primeru nakupa blaga prek e-trgovino, dostave blaga stranki in reševanja drugih dogodkov, potrebno za izvedbo naročila za nakup blaga, (ii) pri obravnavanju pritožb zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti podjetja Ekopiro.

Sprejemniki osebnih podatkov so naslednji:

kurirsko ali prevozno podjetje, ki dobavitelju dobavlja blago kot drugi operater ali posrednik,

storitveni partnerji, dobavitelji, zavarovalnice, zunanja pravna zastopstva, drugi organi za potrošnike, prevozne podjetja v zvezi z obravnavanjem pritožb in zavarovanimi dogodki kot operaterji ali posredniki

finančni upravni organi, davčni svetovalci in revizorji kot operaterji ali posredniki, če je to potrebno za izpolnjevanje zakonske obveznosti podjetja Ekopiro.

Osebni podatki se obdelujejo v času izvajanja nakupne pogodbe o nakupu blaga in v času dobave garancijskega roka za dobavljeno blago.

 

b. Prodaja blaga izven ponudbe e-trgovine

Podjetje Ekopiro obdeluje naslednje osebne podatke stranke za namen prodaje blaga izven ponudbe e-trgovine: ime, priimek in osebni podatki za nezavezujočo naročilo.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je članek 6 odstavek 1 pismo b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja Ekopiro je na zahtevo stranke za nakup blaga, ki ni v ponudbi e-trgovine. Osebni podatki se obdelujejo med izvajanjem pogodbe za nakup blaga in v garancijskem roku za dobavljeno blago.

 

c. Neobvezno naročilo blaga

Podjetje Ekopiro obdeluje naslednje osebne podatke za namene nezavezujočega naročila blaga: ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov in podatki o naročenem blagu.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je članek 6 odstavek 1) pismo b) uredbe o Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja Ekopiro je potrebna na zahtevo potencialnega kupca za nezavezujočo naročilo blaga.

Sprejemniki osebnih podatkov so naslednji:

kurirsko ali prevozno podjetje, ki dobavitelju dobavlja blago kot drugi operater ali posrednik,

storitveni partnerji, dobavitelji, zavarovalnice, zunanja pravna zastopstva, drugi organi za potrošnike, prevozne družbe v zvezi z obravnavanjem pritožb in zavarovanimi dogodki kot operaterji ali posredniki

finančni upravni organi, davčni svetovalci in revizorji kot operatorji ali posredniki, če je to potrebno za izpolnjevanje zakonske obveznosti podjetja Ekopiro.

Osebni podatki se obdelujejo v času od trenutka zahteve za nezavezujočo naročilo do zaključka nakupne pogodbe ali preklica nezavezujočega naročila blaga.

 

e. Naročilo blaga v imenu kupca prek e-trgovino v prodajalni

Podjetje Ekopiro obdeluje naslednje osebne podatke za namen naročila blaga v imenu kupca prek e-trgovino v prodajalni: ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov in podatki o naročenem blagu..

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je članek 6 odstavek 1) pismo b) uredbe o Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja Ekopiro je potrebna za izvajanje pogodbe o nakupu blaga.

Sprejemniki osebnih podatkov so naslednji:

kurirsko ali prevozno podjetje, ki dobavitelju dobavlja blago kot drugi operater ali posrednik,

storitveni partnerji, dobavitelji, zavarovalnice, zunanja pravna zastopstva, drugi organi za potrošnike, prevozne družbe v zvezi z obravnavanjem pritožb in zavarovanimi dogodki kot operaterji ali posredniki

finančni upravni organi, davčni svetovalci in revizorji kot operatorji ali posredniki, če je to potrebno za izpolnjevanje zakonske obveznosti podjetja Ekopiro.

Osebni podatki se obdelujejo do trenutka prevzema blaga ali predčasnega prenehanja nakupne pogodbe.

 

f. Registracija in delovanje e-trgovine

Podjetje Ekopiro obdeluje naslednje osebne podatke za registracijo in upravljanje e-trgovine: ime, priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, naslov in zgodovina naročil.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je članek 6 odstavek 1) pismo b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja Ekopiro je potrebna za registracijo v e-trgovini in delovanje e-trgovine.

Sprejemniki osebnih podatkov so naslednji:

podjetje Netix Solutions, s. r. o. s sedežem Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Identifikacijska številka podjetja: 43783627, vpisana v Trgovinski register Okrožnega sodišča v Prešovu, Sro, št. 192999/P

Osebni podatki se obdelujejo v obdobju trajanja registracije v e-trgovini.

 

g. Zagotavljanje telefonske in e-poštne podpore strankam

Podjetje Ekopiro obdeluje naslednje osebne podatke kupcev z namenom zagotavljanja telefonske in e-poštne podpore: ime, priimek, telefonsko številko, e-poštni naslov, naslov, zgodovina naročil in, v primeru telefonske podpore, tudi posnetki telefonskih klicev iz telefonske podpore strankam.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je članek 6 odstavek 1) pismo b) ) Splošne uredbe o varstvu podatkov in v zvezi z posnetkom telefonskega klica iz članek 6 odstavek 1) pismo a) ) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja Ekopiro je nujna za zagotavljanje podpore, medtem ko je v primeru zvočnega snemanja soglasje in s tem obdelava osebnih podatkov z avdio posnetkom prostovoljno.

Sprejemniki osebnih podatkov so naslednji:

podjetje WEDOS Internet, a.s., s sedežem Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou, Češka republika, Identifikacijska številka podjetja: 28115708, registrirana pri Okrožnem sodišču v Čeških Budejovicih, datoteka B 1886

Osebni podatki se obdelujejo v obdobju trajanja garancijskega roka kupljenega blaga.

 

i. Reševanje pritožb strank

Podjetje Ekopiro obdeluje naslednje osebne podatke za reševanje pritožb strank: ime, priimek, podatke, ki se pojavljajo v pritožbi, in odvisno od tega, kako je stranka vložila pritožbo tudi njen naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je članom 6 odstavek 1) pismo b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja Ekopiro je potrebna za rešitev pritožbe stranke.

Osebni podatki se obdelujejo, dokler je pritožba stranke rešena.

 

k. Tekmovanja na Facebooku

Podjetje Ekopiro obdeluje naslednje osebne podatke z namenom uresničevanja tekmovanj prek Facebooka: podatki o profilu tekmovalca in, v primeru zmagovalca tudi njegovo ime, priimek, telefonska številka, naslov in zmagovalna fotografija.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je članek 6 odstavek 1) pismo b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani Ekopiro je potrebna za namene tekmovanja v skladu s svojimi pogoji.

Sprejemnik osebnih podatkov zmagovalca v okviru fotografije in, če je primerno, ime in priimek so je podjetje Facebook Ireland Ltd., s sedežem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, kot operater, in bo obdelal osebne podatke v skladu s svojo Polico o varstvu osebnih podatkov.

(https://www.facebook.com/policy.php).

Osebni podatki se obravnavajo v obdobju trajanja garancijskega roka za dobavljeno blago ali za čas, ki je potreben za ocenjevanje tekmovanja.

 

l. Podpora prek Facebooka

Če se zadevna oseba odloči, da bo zaprosila za podporo prek Facebooka, bo podjetje Ekopiro obdelalo osebne podatke v Facebook profilu zadevne osebe in podatke, ki jih bo zadevna oseba posredovala med sporočilom.

Namen obdelave teh osebnih podatkov je nuditi podporo na zahtevo stranke, pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pa je članek 6 odstavek 1) pismo b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zagotavljanje osebnih podatkov in njihovo obdelavo s strani podjetja Ekopiro je potrebno za zagotavljanje podpore na zahtevo stranke.

Prejemnik osebnih podatkov je podjetje Facebook Ireland Ltd., s sedežem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 kot upravljalec, in bo osebne podatke obdelovalo v skladu s svojo Polico o varstvu osebnih podatkov (https://www. facebook.com/policy.php).

Osebni podatki se obdelujejo za čas, ki je potreben za podporo strankam. 

 

m. Uveljavitev zahtevkov podjetja Ekopiro

Za namene uveljavljanja pravic podjetja Ekopiro, podjetje Ekopiro obdeluje naslednje podatke: podatke v pogodbah s kupci in dobavitelji, podatke v pritožbah, podatke, zahtevane za toženje s strani podjetja Ekopiro, podatke v sodnem postopku proti podjetju Ekopiro, podatke računovodja in druge podatke, potrebne za morebitno uveljavljanje zahtev ali zaščito interesov podjetja Ekopiro.

Namen obdelave teh osebnih podatkov je legitimni interes upravljavca in pravna podlaga za obdelavo je članek 6 odstavek 1) pismo f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja Ekopiro je potrebna za legitimne interese podjetja Ekopiro. Pravni interes podjetja Ekopiro je zaščita njegovih sredstev in zaščita pred neupravičenimi zahtevki proti podjetju Ekopiro.

Sprejemniki osebnih podatkov so naslednje osebe:

sodišča, javni organi, pravni zastopniki, davčni svetovalci in drugi strokovni svetovalci kot izvajalci.

Osebni podatki se obdelujejo v obdobju poteka sodnega postopka in med obdobjem omejitvi časa, v katerem se od podjetja Ekopiro zahtevajo pravice, ali podjetje lahko zahteva lastne pravice.

 

n. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti podjetja Ekopiro

Podjetje Ekopiro obdeluje osebne podatke navedene v (a) do (m) za namene izpolnjevanja zakonskih obveznosti podjetja Ekopiro.

Pravna podlaga za obdelavo je članek 6 odstavek 1) pismeno c) Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. Zakon o računovodstvu, zakon o davku na dodano vrednost, zakon o davku na prihodki, zakon o varstvu potrošnikov, zakon o arhivih in zakon o registratorjih). Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja Ekopiro je potrebna za zakonske obveznosti podjetja Ekopiro.

Sprejemniki osebnih podatkov so naslednje osebe:

davčni svetovalci, revizorji, sodišča in javni organi kot izvajalci.

Osebni podatki se obdelujejo za čas, ki ga zahteva veljavna zakonodaja.

 

3. Pravice zadevne osebe

 

Zadevna oseba ima pravico predložiti predlog za sodni postopek pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike, če meni, da se neposredno nanaša na njene pravice, določene z Splošno uredbo o varstvu podatkov o ali zadevno zakonodajo.

Zadevna oseba ima proti izvajalcu pravico zahtevati (i) dostop do osebnih podatkov, (ii) popraviti osebne podatke, (iii) izbrisati osebne podatke, (iv) omejiti obdelavo osebnih podatkov, (v) (vi) pravico do ugovora z obdelavo osebnih podatkov. Te pravice lahko zadevna oseba uveljavlja tako, da kontaktira podjetje Ekopiro:

a) pisno tako, da pošlje pismo na naslov registriranega sedeža družbe z navedbo imena in priimka odgovorne osebe pod imenom podjetja,

b) po elektronski pošti elektronsko na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali

c) po telefonu na zgoraj omenjeni številki.

d) Ustrezna zakonodaja

 

Ustrezna zakonodaja je zlasti Splošna uredba o varstvu podatkov, veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v njegovi učinkoviti obliki in drugi veljavni splošno veljavni pravni predpisi.

V Ljubljani 15.07.2018

Nastavitve piškotkov